Facebook Twitter
Cover > Universal literature in catalan > Grec modern > Dimitrios Vikelas > Traduccions al català de Dimitrios Vikelas

Traduccions al català de Dimitrios Vikelas

  • ΒΙΚΕΛΑΣ, Δ. Λούκης Λάρας. Αθήνα: Εστία, 1879.
  • «Louki Laras». Introducció, traducció i notes d’Antoni Rubió i Lluch. Lo Gay Saber, III-IV; (1881-1882). (18 lliuraments quinzenals, del 15 de novembre de 1881 al 15 d’agost de 1882)
Dimitrios Vikelas
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Universal literature in catalanuniversal en català
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura universal en català a:
With the support of: