Facebook Twitter
Cover > Universal literature in catalan > Grec clàssic > La Bíblia > Càntic dels Càntics, poema II

Càntic dels Càntics, poema II

Traducció de Carles Riba

L'esposa (fragment)

La veu del meu amat!

Mira’l que ve

Trescant per les muntanyes,

Atravessant d’un salt les collades.

El meu amat és igual que la gasela

O que el cabrit de les cérvoles.

Mira’l que s’està darrera la nostra paret,

I traülla per les finestres

I llambrega pels cancells.

Ha parlat al meu amat i m’ha dit:

"Aixeca’t, amiga meva, polida meva, i vina-te’n!

Perquè mira que l’hivern és passat,

La pluja s’és esmunyida, se’n és departida.

Les flors s’esbadellen damunt de la terra;

El temps de cantar és arribat.

La Bíblia, Càntic dels càntics. Llibre de Rut. Traducció de Carles Riba. Traduït de l’hebreu. Barcelona: Publicacions de La Revista, 1918.
Antoni Viladomat, Sant Joan Evangelista, Sta. Maria de Mataró, vers 1722
Fragments
Càntic dels Càntics, poema II
Carles Riba | Monjos de Montserrat
Càntic dels càntics, poema I
Frederic Clascar | Monjos de Montserrat
Càntic dels càntics, Poema V
Jacint Verdaguer | Monjos de Montserrat | Traducció interconfessional
Ressenyes
Edicions digitals
by Natàlia Barenys
Bibliografia
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Universal literature in catalanuniversal en català
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura universal en català a:
With the support of: