Facebook Twitter

Sonet CXXX

Traducció de Carme Montoriol Puig


My Mistress’ eyes are nothing like the sun…

L’esclat del sol confon el mirâ ardit
de mon Amor, i el viu corall sa boca;
la blanca neu triomfa de son pit,
son cabell fosc és fred com una roca.

No té sa faç el delicat carmí
d’aquelles flors amb què Damasc s’ornava,
ni és son alè flairós com llessamí,
ni fresc com és l’oreig de tarda blava.

Bé em plau de mon Amada el dolç parlar,
mes un major encant sé en la musica;
cert que no he vist cap dea caminar,
mentre el seu pas la terra mortifica.

I crec, amb tot, el meu Amor tan rar,
que digna d’ell cap lloa no m’apar.

William Shakespeare, Shakespeare, William, Els Sonets de Shakespeare. Barcelona: Llibreria Verdaguer, 1928, p. 152.
William Shakespeare
Fragments
Al vostre gust
Marià Manent | Salvador Oliva
El rei Lear
Joan Sellent
Hamlet
Salvador Oliva | Joan Sellent
Juli Cèsar
Josep M. de Sagarra | Salvador Oliva
La tempestat
Josep M. de Sagarra | Miquel Desclot
La tragèdia de Macbeth
Miquel Desclot
Otel.lo
Josep M. de Sagarra
Ricard III
Josep M. de Sagarra
Romeu i Julieta
Miquel Desclot | Salvador Oliva
Sonet CXXX
Magí Morera i Galícia | Carme Montoriol Puig
Un somni de nit de Sant Joan
Josep M. de Sagarra
Ressenyes
El «meu» Shakespeare
by Txema Martínez
Palau i Fabre sobre Shakespeare
by Josep Palau i Fabre
Traduir Shakespeare
by Joan Sellent
Bibliografia
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Universal literature in catalanuniversal en català
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura universal en català a:
With the support of: