Facebook Twitter
Cover > Universal literature in catalan > Óssip E. Mandelstam

Ajudeu-me, Senyor, a passar aquesta nit

Traducció d'Helena Vidal

Ajudeu-me, Senyor, a passar aquesta nit.
Empareu la meva ànima, que està en perill i és vostra.
Ser viu a Petersburg és com dormir al taüt.

Óssip E. Mandelstam, «Ajudeu-me, Senyor, a passar aquesta nit». Traducció d’Helena Vidal a El Pou de Lletres 11-12 (tardor 1998-hivern 1999). [«Помоги, господь, эту ночь прожить», Московские тетради, 1931]
Óssip Emilevitx Mandelstam
Search for authors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Universal literature in catalanuniversal en català
Podeu consultar més pàgines sobre la literatura universal en català a:
With the support of: