Facebook Twitter

Traduccions al català de Jean Genet

 • Genet, Jean. Un captiu enamorat [Un captif amoureux]. Traducció de Joan Argenté. Barcelona: Editorial Pòrtic, 1988.
 • Genet, Jean. Estricta vigilància [Haute surveillance]. Traducció de Josep Maria Benet i Jornet. Barcelona: Edicions 62, 1983.
 • Genet, Jean. Diari del lladre [Journal du voleur]. Traducció de Ramon Lladó. Barcelona: Edicions 62, 1993.
 • Genet, Jean. Els negres [Les nègres]. Traducció de Manuel Guerrero. Barcelona: Edicions 62, 1993.
 • Genet, Jean. El funàmbul; L’infant criminal [Le fumanbule; L’infant criminal]. Traducció de Moisés Maicas. Barcelona: Edicions 62, 1996.
  Jean Genet
  Fragments
  Diari del lladre
  Ramon Lladó
  El funàmbul
  Moisés Maicas
  Els negres
  Manuel Guerrero
  Estricta vigilància
  Josep M. Benet i Jornet
  L’infant criminal
  Moisés Maicas
  Un captiu enamorat
  Joan Argenté
  Bibliografia
  Cercador d’autors
  A-B-C-D - E-F-G - H - I
  J - K - L - M - N - O - P - Q - R
  S-T-U-V-W-X-Y-Z
  Amb el suport de: