Facebook Twitter

Traduccions al català de Aiden Shaw

  • «Amb la boca» [«You think that you are being kissed...»] & «Quant?» [«Somebody once asked me...»]. Traducció de Dolors Udina. A: AA.VV.: Ells s'estimen. Poemes d'amor entre homes. Compilació de Lawrence Schimel. Diversos traductors. Barcelona: Llibres de l'Índex, 1999.
  • «Una vegada qualcú em va demanar...» [«Somebody once asked me...»]. Traducció de Gabriel de la S. T. Sampol. A: S'Esclop (Palma) núm. 32 (març-abril 2007), p. 24-25.
  • «Ho dedic...» [«This is dedicated to...»], «Creus que t'estic besant...» [«You think that you're being kissed...»], «Mai de la vida jo no havia vist...» [«Never before have I seen...»], «Què seria, ara?...» [«How would that seem now...»], «Caminàrem, parlàrem...» [«We walked, talked...»], «Potser sigui voler massa...» [«Maybe it's too much to want...»], , «Una vegada qualcú em demanà...» [«Somebody once asked me...»], «M'agrada la merda en tu...» [«I like the shit in you...»], «Cercar el significat...» [«Looking for meaning...»] & «Llampeguejar...» [«Lightning...»]. Traducció de Caterina Calafat. A: AA. VV. X Festival de Poesia de la Mediterrània. Palma: Consell de Mallorca, 2008, p. 174-193.
Aiden Shaw
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Amb el suport de: