Facebook Twitter
Portada > Literatura universal en català > William Shakespeare

Traduccions al català de William Shakespeare

Els traductors apareixen llistats per ordre alfabètic de cognom.

Albert Torellas, A.

 • El rei Lear. Barcelona: Estampa d'E. Domenech, 1908.

Bulbena i Tosell, Antoni

 • Hamlet, príncep de Denamarca. Barcelona: Imprempta de F. Giró, 1910.

Caldés Arús, Vicenç

 • Conte d'hivern. Barcelona: Estampa d'E. Domenech, 1909.

Capdevila, Carles

 • La festa dels Reis o lo que volgueu. Barcelona: Estampa d'E. Domenech, 1907.

Carner, Josep

 • El somni d'una nit d'estiu. Barcelona: Estampa d'E. Domenech, 1908.
 • Les alegres comares de Windsor. Barcelona: Estampa d'E. Domenech, 1909.
 • La tempesta. Barcelona: Estampa d'E. Domenech, 1910.

Conejero, Manuel Àngelet al .

 • Macbeth. Traduïda a l'Institut Shakespeare per Manuel Àngel Conejero, Vicent Montalt i Resurrección, Jesús Tronch i Pérez i dirigida per Manuel Àngel Conejero; còpia d'actors. [València]: Departament de les Arts / Palau de la Música de València, 1991.

Desclot, Miquel

 • La tempesta. Barcelona: Proa, 1998.
 • Macbeth. Barcelona: Columna & Fundació Romea per a les Arts Escèniques, 2002.
 • Romeu i Julieta. Barcelona: Proa, 2004.
 • Otel·lo. Barcelona: Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona, 2006. [Text bilingüe català (1a part del llibre) i castellà (2a part del llibre)].

Farran i Mayoral, Josep

 • La feréstega domada. Barcelona: Estampa d'E. Domenech, 1908.

Ferrater, Gabriel

 • «Traducció dels actes 1 i 2 de Coriolà, de Shakespeare». Traducció de 1970 o 1971, publicada pòstumament dins: Gabriel Ferrater, Papers, cartes, paraules. A cura de Joan Ferraté. Barcelona: Edicions dels Quaderns Crema, 1986, p. 203-297.

Galmés, Pedro

 • «La fènix i el colom». Dins: William Shakespeare, El Tórtolo y Fénix. Edició de Nicole d'Amonville Alegría. [Barcelona]: Herder, 1997, p. 91-93.

Girbal Jaume, Ferran

 • Tot va bé si acaba bé. Barcelona: Estampa d'E. Domenech, 1909.

Jordana, Cèsar August

 • Macbeth. Barcelona: Editorial Barcino, 1928.
 • Juli Cèsar. Antoni i Cleopatra. Barcelona: Barcino, 1930.
 • La tempestat . L'amansiment de la fera.Els dos cavallers de Verona. Barcelona: Barcino, 1930.
 • Troilus i Cressida. Timó d'Atenes. Barcelona: Barcino, 1932.
 • Romeu i Julieta. Otel·lo. Barcelona: Barcino, 1932.

Manent, Marià

 • Poesia anglesa i nord-americana. Barcelona: Editorial Alpha, 1955, p. 63-72. [A part dels sonets 18, 73, 97 i 98, inclou diversos fragments teatrals].

Martí Sábat, Josep

 • El rei Joan. Barcelona: Estampa d'E. Domenech, 1909.

Maseras, Alfons

 • Somni d'una nit d'estiu. Barcelona: Editorial Barcino, 1929.

Masriera, Artur

 • Hamlet, Príncep de Dinamarca. Barcelona: Tipografía de «L'Atlantida», 1898.

Moix, Terenci

 • La tràgica història de Hàmlet, Príncep de Dinamarca. Barcelona: Editorial Aymà, 1980.

Montoliu, Cebrià

 • Macbeth. Barcelona: Tip. «L'Avenç», 1907.
 • La tragedia de Macbeth. Barcelona: Tip. «L'Avenç», 1908. [Mateixa edició que l'anterior, excepte que incorpora un extens pròleg i abundants notes].

Montoriol Puig, Carme

 • Els Sonets de Shakespeare. Barcelona: Llibreria Verdaguer, 1928.
 • Cimbelí. Barcelona: Publicacions de «La Revista», 1930.
 • La nit de Reis o El que vulgueu. Barcelona: Publicacions de «La Revista», 1935. [L'obra ja havia aparegut amb anterioritat en una publicació periòdica: Guillem Shakespeare, La nit de Reis o El que vulgueu. Dins: La Revista, juliol-desembre de 1934, p. 41-75].

Morera i Galícia, Magí

 • «El fènix i la tortra». La Revista, 10-IX-1915, p. 9-10. [Reedició: William Shakespeare, El Tórtolo y Fénix . Edició de Nicole d'Amonville Alegría. [Barcelona]: Herder, 1997, p. 100-102]. [Reedició: Magí Morera i Galícia, Obra poètica completa. Edició d'Olívia Gassol i Bellet. [Lleida]: Edicions de la Universitat de Lleida, 2001, p. 349-353].
 • Venus i Adonis. Barcelona: Publicacions de «La Revista», 1917. [Reedició: Magí Morera i Galícia, Obra poètica completa. Edició d'Olívia Gassol i Bellet. [Lleida]: Edicions de la Universitat de Lleida, 2001, p. 355-393].
 • Coriolà. Barcelona: Editorial Catalana, [1918].
 • Hàmlet. Barcelona: Editorial Catalana, [1920]. [Reedició: Hamlet . Traducció de M. Morera i Galícia revisada per Josep Vallverdú. Barcelona: Edicions 62, 1997].
 • Romeu i Julieta. Barcelona: Editorial Catalana, [1923].
 • El marxant de Venècia. Barcelona: Editorial Catalana, 1924. [Reedició: El mercader de Venècia. Traducció de M. Morera i Galícia revisada per Josep Vallverdú. Barcelona: Edicions 62, 1995].
 • Macbeth. [1925]. Inèdit en vida de Morera. Publicació pòstuma: vegeu detalls a l'entrada següent.
 • Juli Cèsar. [1926]. Inèdit en vida de Morera. Publicació pòstuma: La tragèdia de Macbeth & La tragèdia de Juli Cèsar. Edició a cura de Manuel Jorba; il·lustracions de Manuel Boix. [Lleida]: Pagès editors / Ajuntament de Lleida, 2008.
 • Teatre: Romeu i Julieta. El mercader de Venècia. Hamlet. Coriolà. Traducció de M. Morera i Galícia revisada per Josep Vallverdú. Barcelona: Edicions 62 & La Caixa, 1982. [2a ed., 1992].
 • Traducció de 69 sonets. Edició pòstuma dins: Obra poètica completa. Edició d'Olívia Gassol i Bellet. [Lleida]: Edicions de la Universitat de Lleida, 2001, p. 277-347. [Morera va anar publicant les traduccions dels sonets en divesos llibres: XXIV Sonets de Shakespeare (1912), Selecta de Sonets de Shakespeare (1913) i Nou i vell (1922)].

Oliva, Salvador

 • Romeo i Julieta. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1984. [Traducció revisada: Vicens Vives, 2006].
 • Ricard II. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1984.
 • Al vostre gust. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1984.
 • Juli Cèsar. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1984. [Traducció revisada: Juli Cèsar. Barcelona: Vicens Vives, 2007].
 • Mesura per mesura. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1985.
 • Enric VIII. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1985.
 • La tempesta. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1985. [Traducció revisada: Barcelona: Vicens Vives, 2006].
 • Enric IV (primera part). Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1985.
 • Enric IV (segona part). Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1986.
 • Enric V. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1986.
 • Nit de Reis. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1986. [Traducció revisada: Barcelona: Vicens Vives, 2006].
 • Hamlet. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1986. [Traducció revisada: Barcelona: Vicens Vives, 2005].
 • Timó d'Atenes. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1986.
 • Antoni i Cleopatra. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1987.
 • Conte d'hivern. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1987.
 • Tot va bé si acaba bé. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1987.
 • El mercader de Venècia. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1987.[Traducció revisada: Barcelona: Vicens Vives, 2007].
 • L'amansiment de la fúria. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1987.
 • El Rei Lear. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1988.
 • Les alegres casades de Windsor. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1988.
 • Macbeth. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1988. [Traducció revisada: Barcelona: Vicens Vives, 2005].
 • Troilus i Cressida. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1988.
 • Otel·lo. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1988.
 • El somni d'una nit d'estiu. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1989. [Traducció revisada: Somni d'una nit d'estiu. Barcelona: Vicens Vives, 2005].
 • Coriolà. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1989.
 • Cimbelí. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1989.
 • Ricard III. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1989.
 • Enric VI (primera part). Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1990.
 • Enric VI (segona part). Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1990.
 • Enric VI (tercera part). Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1990.
 • La comèdia dels errors. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1990 [per error, la data que hi apareix és 1989].
 • Penes d'amor perdudes. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1990.
 • Titus Andrònic. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1991.
 • Els dos cavallers de Verona. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1991.
 • El Rei Joan. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1991.
 • Molt soroll per res. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1991.
 • Pèricles. Barcelona: TV3 & Vicens Vives, 1992.
 • Els sonets. Barcelona: Edicions 62 & Empúries, 2002. [Versions en prosa i en vers].
 • Tragèdies I: Hamlet. El rei Lear. Macbeth. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra & Edicions Destino, 2003. [Traduccions revisades respecte a les publicades per TV3 & Vicens Vives].
 • Comèdies I: Somni d'una nit d'estiu. Al vostre gust. Nit de Reis. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra & Edicions Destino, 2004. [Traduccions revisades respecte a les publicades per TV3 & Vicens Vives].
 • Tragèdies II: Romeo i Julieta. Otel·lo. Timó d'Atenes. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra & Edicions Destino, 2004. [Traduccions revisades respecte a les publicades per TV3 & Vicens Vives].
 • Obres històriques I: Ricard II.Enric IV (1a i 2a parts). Enric V. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra & Edicions Destino, 2005. [Traduccions revisades respecte a les publicades per TV3 & Vicens Vives].
 • Tragèdies romanes: Titus Andrònic. Juli Cèsar. Antoni i Cleopatra. Coriolà. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra & Edicions Destino, 2006. [Traduccions revisades respecte a les publicades per TV3 & Vicens Vives].
 • Par, Anfòs

 • «Othello. Quart acte, primera escena». Catalunya, maig de 1904, p. V-XV.
 • Lo Rei Lear. Tragedia de Guillem Shakespeare; feelment arromançada en estil de catalana prosa per Anfòs Par; ab notes esplicatives dels mellors comentaristes anglesos y estudis critics del traductor. Barcelona: Associació Wagneriana, 1912.
  Perpiñà, Joan
 • La tragedia de Coriolanus. Barcelona: Impr. La Renaixensa, 1917.
 • La tragedia d'Othel·lo. Barcelona: Impr. La Renaixença, 1929.
 • Pomés Soler, Ramon

 • Molt soroll per res. Barcelona: Estampa d'E. Domenech, 1909.
 • Pons, Arnau

 • «La fènix i la tórtora». Dins: William Shakespeare,El Tórtolo y Fénix. Edición de Nicole d'Amonville Alegría. [Barcelona]: Herder, 1997, p. 103-105.
 • Puig i Ferreter, Joan

 • El marxant de Venecia. Barcelona: Estampa d'E. Domenech, 1909. [2a edició: Barcelona: [s. n.], 1924 (col·lecció «La comèdia catalana biblioteca de teatre selecte», 2)].
 • Pujol Cofan, Jordi

 • La tragèdia de Macbeth. Girona: Publicacions Teatre Independent, 1975.
 • Reventós, Manuel

 • Treball d'amor endebades. Barcelona: Estampa d'E. Domenech, 1908.
 • Riba, Carles

 • «Sonets de Shakespeare». Dins: Jaume Medina, «Unes traduccions primerenques de Carles Riba». Serra d'Or, XXXII/363, març de 1990, p. 49-50. [Inclou la traducció dels sonets: 17, 32, 71, 106 i 128]. [Tot i que aquests sonets van quedar inèdits fins a l'any 1990, la seva traducció és, com a molt tard, de 1909, segons es desprèn del que explica Medina].
 • Ruiz, Diego

 • Macbeth. Barcelona: Estampa d'E. Domenech, 1908.

 • Sagarra, Josep Maria de
  • Romeo i Julieta. Barcelona: Institut del Teatre & Editorial Bruguera, 1979 [2a ed., Barcelona: Institut del Teatre, 1994]. [Edició original: Barcelona: Edicions Calíope, 1945].
  • Otel·lo. Barcelona: Institut del Teatre & Editorial Bruguera, 1979 [2a ed., Barcelona: Institut del Teatre, 1996]. [Edició original: Barcelona: Edicions Calíope, 1945].
  • Un somni de nit de Sant Joan . Barcelona: Institut del Teatre & Editorial Bruguera, 1979 [2a ed., Barcelona: Institut del Teatre, 1994]. [Edició original: Barcelona: Edicions Calíope, 1946].
  • Macbeth Barcelona: Institut del Teatre & Editorial Bruguera, 1979 [2a ed., Barcelona: Institut del Teatre, 2000]. [Edició original: Barcelona: Edicions Calíope, 1945].
  • Antoni i Cleopatra. Barcelona: Institut del Teatre & Editorial Bruguera, 1980. [Edició original: Barcelona: Edicions Calíope, 1945].
  • Les alegres casades de Windsor. Barcelona: Institut del Teatre & Editorial Bruguera, 1980. [Edició original: Barcelona: Edicions Calíope, 1946].
  • La tempestat. Barcelona: Institut del Teatre & Editorial Bruguera, 1980. [Edició original: Barcelona: Edicions Calíope, 1945].
  • A bon fi, tot li és camí. Barcelona: Institut del Teatre & Editorial Bruguera, 1980. [Edició original: Barcelona: Edicions Calíope, 1946].
  • Els dos cavallers de Verona. Barcelona: Institut del Teatre & Editorial Bruguera, 1981. [Edició original: Barcelona: Edicions Calíope, 1946].
  • Pericles. Barcelona: Institut del Teatre & Editorial Bruguera, 1981. [Edició original: Barcelona: Edicions Calíope, 1946].
  • Juli Cèsar. Barcelona: Institut del Teatre & Editorial Bruguera, 1981. [Edició original: Barcelona: Edicions Calíope, 1945].
  • La comèdia dels errors. Barcelona: Institut del Teatre & Editorial Bruguera, 1981. [Edició original: Barcelona: Edicions Calíope, 1946].
  • Titus Andrònic. Barcelona: Institut del Teatre & Editorial Bruguera, 1982. [Edició original: Barcelona: Edicions Calíope, 1945].
  • Cimbelí. Barcelona: Institut del Teatre & Editorial Bruguera, 1982. [Edició original: Barcelona: Edicions Calíope, 1946].
  • L'amansiment de l'harpia. Barcelona: Institut del Teatre & Editorial Bruguera, 1983 [2a ed., Barcelona: Institut del Teatre, 2002]. [Edició original: Barcelona: Edicions Calíope, 1946].
  • Coriolà. Barcelona: Institut del Teatre & Editorial Bruguera, 1983. [Edició original: Barcelona: Edicions Calíope, 1945].
  • Al vostre gust. Barcelona: Institut del Teatre & Editorial Bruguera, 1983 [2a ed., Barcelona: Institut del Teatre, 1996]. [Edició original: Barcelona: Edicions Calíope, 1945].
  • Conte d'hivern. Barcelona: Institut del Teatre & Editorial Bruguera, 1983. [Edició original: Barcelona: Edicions Calíope, 1946].
  • Enric IV (primera part). Barcelona: Institut del Teatre & Editorial Bruguera, 1984. [Edició original: Barcelona: Edicions Calíope, 1947].
  • Molt soroll per no res. Barcelona: Institut del Teatre & Editorial Bruguera, 1984 [2a ed., Barcelona: Institut del Teatre, 2000]. [Edició original: Barcelona: Edicions Calíope, 1945].
  • Enric IV (segona part). Barcelona: Institut del Teatre & Editorial Bruguera, 1984. [Edició original: Barcelona: Edicions Calíope, 1947].
  • Treball d'amor perdut. Barcelona: Institut del Teatre & Editorial Bruguera, 1984. [Edició original: Barcelona: Edicions Calíope, 1946].
  • El mercader de Venècia. Barcelona: Institut del Teatre & Editorial Bruguera, 1985 [2a ed., Barcelona: Institut del Teatre, 2001]. [Edició original: Barcelona: Edicions Calíope, 1945].
  • El rei Joan. Barcelona: Institut del Teatre & Editorial Bruguera, 1985. [Edició original: Barcelona: Edicions Calíope, 1947].
  • Timon d'Atenes. Barcelona: Institut del Teatre & Editorial Bruguera, 1985. [Edició original: Barcelona: Edicions Calíope, 1946].
  • Nit de reis. Barcelona: Institut del Teatre & Editorial Bruguera, 1985. [Edició original: Barcelona: Edicions Calíope, 1945].
  • Mesura per mesura. Barcelona: Institut del Teatre & Editorial Bruguera, 1986 [2a ed., Barcelona: Institut del Teatre, 1998]. [Edició original: Barcelona: Edicions Calíope, 1946].
  • Ricard III. Barcelona: Institut del Teatre & Editorial Bruguera, 1986. [Edició original: Barcelona: Edicions Calíope, 1947].

  Sandaran Bacaria, Josep

  • Enric IV. Primera part. Traducció de Josep Sandarán Bacaría. Barcelona: Estampa d'E. Domenech, 1907. (Biblioteca Popular dels Grans Mestres, 4).

  Sellent, Joan

  • Molt soroll per res. 1994. [Doblatge de la pel·lícula de Kenneth Branagh Much Ado about Nothing (1993). Estrena als cinemes catalans l'11-II-1994. Pel·lícula disponible en DVD, en versió original i doblada al català i al castellà, amb el nom de Mucho ruido y pocas nueces (Laurenfilm, 1999)].
  • Hamlet. Barcelona: Quaderns Crema, 2000. [Reedició en una altra col·lecció: 2008].
  • Coriolà. Barcelona: Proa & Teatre Nacional de Catalunya, 2002.
  • El rei Lear. Barcelona: Quaderns Crema, 2008.

  Soler i Auladell, Lluís

  • La tragèdia del rei Lear. Traducció de Lluís Soler i Auladell; edició de Núria Casado i Gual. Lleida: Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2008.

  Torres, Màrius

  • Traducció del sonet 106. Dins: Joaquim Mallafrè, «Les traduccions de Màrius Torres. Versions de poesia anglesa». Urc. Monografies literàries de Ponent, 7, [1993], p. 42. [Traducció datada el 9-XI-1938; publicada pòstumament].

  Torres i Ferrer, Francesc

  • Antonius y Cleopatra. Barcelona: Estampa d'E. Domenech, 1907.

  Triadú, Joan

  • Els Sonets de Shakespeare. Barcelona: Els cinquanta-cinc, 1958. [Inclou 43 sonets. Són els mateixos que hi ha a 40 sonets de Shakespeare (vegeu l'entrada següent), més els números 33, 114 i 146. L'edició de 40 Sonets de Shakespeare (1970) ha estat revisada substancialment pel que fa al contingut de les traduccions].
  • 40 Sonets de Shakespeare. Barcelona: Edicions Proa, 1970. [Reedicions: 1982, 1993]. [És la 2a edició, substancialment revisada, d' Els Sonets de Shakespeare (1958)].

  Vergés, Gerard

  • Tots els sonets de Shakespeare. Barcelona: Columna, 1993.

  Vilaregut, Salvador

  • Julius Cèsar. Barcelona: E. Domenech, impressor, 1907.

  Villangómez Llobet, Marià

  • Recull de versions poètiques. Eivissa: Institut d'Estudis Eivissencs, 1974, p. 19-34. [Inclou la traducció de 16 sonets]. [Reedició dins: Obres poètiques. Versions de poesia I: versions de l'anglès. A cura de D. Sam Abrams. Barcelona: Columna, 1991, p. 13-28].

  Vinyoli, Joan

  • «Cançó d'Ariel» ( The Tempest ). Dins: Domini màgic, Barcelona, Empúries, 1984, p. 53.

   

   

  Bibliografia recopilada per Dídac Pujol

  William Shakespeare
  Fragments
  Al vostre gust
  Marià Manent | Salvador Oliva
  El rei Lear
  Joan Sellent
  Hamlet
  Salvador Oliva | Joan Sellent
  Juli Cèsar
  Josep M. de Sagarra | Salvador Oliva
  La tempestat
  Josep M. de Sagarra | Miquel Desclot
  La tragèdia de Macbeth
  Miquel Desclot
  Otel.lo
  Josep M. de Sagarra
  Ricard III
  Josep M. de Sagarra
  Romeu i Julieta
  Miquel Desclot | Salvador Oliva
  Sonet CXXX
  Magí Morera i Galícia | Carme Montoriol Puig
  Un somni de nit de Sant Joan
  Josep M. de Sagarra
  Ressenyes
  El «meu» Shakespeare
  per Txema Martínez
  Palau i Fabre sobre Shakespeare
  per Josep Palau i Fabre
  Traduir Shakespeare
  per Joan Sellent
  Bibliografia
  Cercador d’autors
  A-B-C-D - E-F-G - H - I
  J - K - L - M - N - O - P - Q - R
  S-T-U-V-W-X-Y-Z
  Amb el suport de: