Facebook Twitter
Portada > Literatura universal en català > Anglès > James Joyce > Obra editada de James Joyce

Llibres de James Joyce

Chamber Music. London: Elkin Mathews, 1907

Dubliners . London: Grant Richards, 1914.

A Portrait of the Artist as a Young Man. New York: B.W. Huebsch , 1916.

Exiles. London: Grant Richards, 1918.

Ulysses. Paris: Shakespeare and Company, 1922.

Pomes Penyeach. Paris: Shakespeare and Co., 1927.

Collected Poems , New York: The Black Sun Press, 1936.

Finnegans Wake. London: Faber and Faber, 1939.

Stephen Hero. London: Jonathan Cape, 1944.

The Critical Writings of James Joyce. London: Faber and Faber, 1959.

Selected Letters I . New York: Viking Press, 1957.

Selected Letters II & III . London: Faber and Faber, 1967

Giacomo Joyce. London: Faber and Faber, 1968.

The Cat and the Devil. London: Moonlight Publishing, 1980.

Ulysses, The corrected text . Ed. de H. W. Gabler and others. New York and London: Garland, 1984.


James Joyce
Fragments
Exiliats
Joan Soler i Amigó
Ulisses
Joaquím Mallafré
Ressenyes
NOUUn comentari a la meva traducció d'Ulisses
per Carles Llorach-Freixes
Bibliografia
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Amb el suport de: