Facebook Twitter

Poetes del futur

Traducció de Jaume C. Pons Alorda

Poetes del futur! Oradors, cantants, músics del futur!
No serà l’avui qui em justifiqui ni qui doni resposta al meu destí,
Sinó vosaltres, una nova raça, nativa, atlètica, continental, la més gran fins ara
coneguda,
Amunt! Sou vosaltres qui m’heu de justificar.

Jo sols escric una o dues paraules reveladores per al futur,
Jo sols avanço un instant per després retrocedir i afuar-me de bell nou dins la
tenebra.

Jo sóc un home que, vagant a la ventura sense aturall, us dirigeix una mirada
casual i després us evita,
Deixant-vos-ho a vosaltres perquè ho confirmeu i ho definiu,
Esperant el millor de vosaltres.

Walt Whitman, Fulles d’herba. Barcelona: Edicions 1984, 2014
Fragments
Jo em canto a mi mateix
Jaume C. Pons Alorda
Poetes del futur
Jaume C. Pons Alorda
Ressenyes
Traduir, esdevenir la totalitat
per Jaume C. Pons Alorda
Bibliografia
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Amb el suport de: