Facebook Twitter

Jo em canto a mi mateix

Traducció de Jaume C. Pons Alorda

Jo em canto a mi mateix, persona senzilla i independent,
I dic la paraula Democràtic, la paraula En-Masse.

Jo canto la fisiologia de cap a peus,
Ni la fisonomia tota sola ni el cervell tot sol no són dignes de la Musa, jo dic que
la Forma completa és molt més majestuosa,
Jo canto la Dona ben igual que l’Home.

La Vida immensa en passió, impuls i força,
Entusiasta, a favor dels actes més sobirans sota les lleis divines,
Jo canto l’Home Modern.

Walt Whitman, Fulles d’herba. Barcelona: Edicions 1984, 2014
Fragments
Jo em canto a mi mateix
Jaume C. Pons Alorda
Poetes del futur
Jaume C. Pons Alorda
Ressenyes
Traduir, esdevenir la totalitat
per Jaume C. Pons Alorda
Bibliografia
Cercador d’autors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Amb el suport de: