Facebook Twitter

Marc Audí

Visat núm. 11
(abril 2011)
por Marc Audí
Marc Audí (Barcelona, 1979) es dedica a la investigació de la poesia experimental, la poesia visual i el diàleg entre la plàstica i la literatura a partir de les primeres i segones avantguardes.
Antic alumne de l’École Normale Supérieure, secció de Lettres Modernes. És autor d’una tesi d’estudis romànics (Université Paris-Sorbonne i Universitat de Barcelona) sobre la poesia visual inèdita de Joan Brossa, i co-autor, amb Glòria Bordons, del llibre Brossa: entre la paraula, el gest i la imatge (Enciclopèdia Catalana, 2014). Ha co-editat el llibre de poesia visual inèdita de Joan Brossa Els etcèteres (CipM, 2011). Ha dedicat articles a les obres de Joan Brossa, J.V. Foix, Bernard Heidsieck, Eduard Escoffet, Mercè Rodoreda, i a les nocions de realisme i de document en poesia a partir dels anys 1950.

És Maître de Conférences a la Université Bordeaux Montaigne (França), on imparteix docència de llengua i literatura catalanes, arts d’Espanya, traducció del català i de l’espanyol al francès.
Con el soporte de: