Facebook Twitter
Portada > El espacio de los traductores > Bob de Nijs > Traduccions del català al neerlandès

Traduccions del català al neerlandès

«Vier Calaanse gedichten». Kontrast, (1966). [Carles Riba, Gabriel Ferrater, Salvador Espriu, Jordi Cots].
ESPRIU, Salvador. «Poemes». Mep (1966).
«Catalaanse gedichten ingeleid en vertaald». Komma (1966).
SALVAT, Ricard. «Allí on deixis». Kentering (1966).
«Conversa amb Jordi Solé-Tura». Kentering (1966).
QUART, Pere. «Poemes», Socialistische Standpunten XIII (1967).
BAUÇÀ, Miquel. «Poemes», Socialistische Standpunten XIII, (1967).
Een Catalaans Bericht. [Una notícia catalana]. Introducció i traducció de Bob de Nijs, Lier: De Bladen voor de Poezie,1968. [Antologia de poesia catalana de Joan Maragall fins a Salvador Espriu i Pere Quart.].
Een morgenland, Een Avondland. [Terra de Llevant, Terra de Ponent]. Edició bilingüe. Introducció i traducció de Bob de Nijs. Brusel·les: PEN flamenc, 1978. [14 poetes catalans, 14 poetes flamencs.].
«Catalanes dichters 1968-1978» [Poetes catalans]. Introducció i traducció Bob de Nijs. Edició bilingüe. Yang XV, (1979).
«Een nieuwe generatie Catalanes dichters» [Una nova generació de poetes catalans]. Edició bilingüe. Dimensie (1979).
ESPRIU, Salvador. Ik heb mijn leven gezien als een muur. [Antologia] Introducció, traducció i selecció de poemes Bob de Nijs. Gent: F. Masereel Fonds 1980. [Il·lustració de J.M. Subirachs.].
MARTÍ I POL, Miquel. «Poemes». Introducció de Bob de Nijs. Nieuw Vlaams Tijdschrift, XXXIV, (1981).
GIMFERRER, Pere. «Kreeftskeerkring» [Tròpic de Càncer]. De Gids CXLVII, (1984).
ESPRIU, Salvador. «Tres poemes en traducció». Kruispunt (1985).
CARNER, Josep. «Josep Carner en zijn tijd» [Josep Carner i el seu temps]. Introducció i traducció de poemes. Europalia, (1985).
GIMFERRER, Pere. «Verschijningen» [Aparicions]. Introducció i traducció. Edició bilingüe. Deus ex Machina IX, (1985).
PEDROLO, Manuel de. «Contes». Deus ex Machina IX, (1985).
ALBANELL, Josep. «Contes». Deus ex Machina IX, (1985).
MARTORELL, Joanot. De volmaakte ridder Tirant lo Blanc. [Tirant lo Blanc]. Introducció, traducció i notes. Amsterdam: Bert Bakker, 1987 [Tres edicions seguides].
PERUCHO, Joan. Natuurlijke historiën. [Històries naturals], Amsterdam: Bert Bakker, 1989.
CARNER, Josep. «Herfst te Brugge» [«Tardor de Bruges»]. De Brakke Hond, VI (1989).
De koele hoeken en kanten van de schaduw. [Antologia] Selecció de Rafael Alemany i Vicent Martínez. Traducció de Bob de Nijs. Portada d’Antoni Tàpies. Altea (Alacant): Point International Poetry&Correspondance, 1990.
Kruispunt. XXXI (1990). Número especial dedicat a Catalunya. 1990. [Textos de Josep M. Sala-Valldaura, Marta Nadal, Carles-Jordi Guardiola, Josep Faulí i Olivella. ].
VILLALONGA, Llorenç. Het geheime leven van Toni de Verán. [Bearn]. Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1991.
CARNER, Josep. «Bèlgica.» Kruispunt (1991).
SALVAT-PAPASSEIT, Joan. «Wat de geliefde haar zegde» [«L’enamorat li deia»], a Kersters, Willem. Composició opus 92, 1992. [Traducció sobre la partitura dels textos de la suite coral].
Gedicht en omgedicht. Gant, 1993. [Antologia de poesia universal amb poemes de Salvador Espriu i Vicent Andrès i Estellés.].
TORNER, Carles. «Gedichten» [Poemes d’Àngel del saqueig]. Introducció i traducció Bob de Nijs. Dietsche Warande & Belfort CXXXIX, (1994).
TORNER, Carles. «Gedichten» [Poemes d’Àngel del saqueig]. Introducció i traducció. Dietsche Warande & Belfort CXXXIX, (1994).
Het gevleugelde woord: een bloemlezing moderne buitenlandse poëzie. [Antologia], Altea (Alacant): Point International Poetry&Correspondence, 1994-2000. [Poemes de Josep Carner, Vicent Andrés Estellés i Carles Riba].
TORNER, Carles. «De schrijver en de taalrechten» [«L’escriptor i els drets lingüístics»]. Revista del PEN Flamenc, (1996).
MARCH, Ausiàs. «Derde Dodenzang» [«Cant de mort», cant tercer). Canelobre, 39-40, (1998).
SARSANEDAS, Jordi. «Gedichten» [Poemes]. Introducció i traducció Bob de Nijs. Poëziekrant (1998).
PARCERISAS, Francesc. «Gedichten» [Poemes]. Introducció i traducció Bob de Nijs. Poëziekrant, (1998).
MARTORELL, Joanot. De volmaakte ridder Tirant lo Blanc. Amsterdam: Querido, 2001. [Edició revisada amb notes i conclusió nova].
PEREJAUME. a: VANAETGAERDEN, Alexandre (ed.), Een filosofische tuin, Anderlecht, Brussel·les: Erasmushuis, 2001.
Het poëtisch gelaat van de Balearen : twintig moderne dichters = La cara poètica de les Balears. Selecció de Pere Rosselló Bover i Bob de Nijs. Traducció de Bob de Nijs. Altea (Alacant): Point International Poetry & Correspondence, 2002.
PARCERISAS, Francesc. Het laatste Anker. [Antologia] Tielt: Lannoo, 2003.
MARAGALL, Joan . «La vaca cega» a 3000 jaar wereldpoëzie in 500 onsterfelijke gedichten. Tielt: Lannoo, 2005.
GIMFERRER, Pere. De lege ruimte . [Espai desert] a DE NIJS, Bob. Doorvaart  Introducció i traducció. Gent: PoëzieCentrum, 2006. [Edició en el mateix llibre del poemari de Bob de Nijs i la traducció dels poemes de Gimferrer].
Barcelona 1900. Amsterdam: Museu Van Gogh; Brussel·les: Mercatorfonds, 2007. [Textos de Joan Maragall, Raimon Caselles, Miquel Costa i Llobera, Santiago Rusiñol, Rafael Nogueras i Oller, Gabriel Alomar, Jeroni Zanné, Eugeni d’Ors, Josep Pijoan.].
LLULL, Ramon. «De verkiezing van de koning»[ Fragment de Het dierenepos= Llibre des bèsties]. a De Tweede Ronde. Tijdschrift voor literatuur, any 29, número 1 (2008) p. 103-106. [ Catalonië-nummer. Número especial de la revista dedicat a Catalunya.].
CABRÉ, Jaume. «De droom van Gottfried Heinrich» [De Viatge d'hivern] a De Tweede Ronde. Tijdschrift voor literatuur, any 29, número 1 (2008) p. p. 94-102. [ Catalonië-nummer. Número especial de la revista dedicat a Catalunya.].
VAN REYBROUCK, David; VERMEERSCH, Peter (ed.), De Europese Grondwet in verzen, Brussel·les: Passaporta Cahier; Uitgeverij Vrijdag, 2009. [La Constitució europea en vers, amb la participació de. [Poemes de Carles Torner i Narcís Comadira.].
Con el soporte de: