Facebook Twitter
Portada > El espacio de los traductores > Joan Vinyoli > Traduccions de l'alemany al català

Traduccions de l'alemany al català

RILKE, Rainer Maria. "Tu, déu veí, si quan la nit s’acala”. La Publicitat (setembre de 1934).
RILKE, Rainer Maria. “De si una volta algú t’hagi amat”. La Publicitat (6-I-1935).
RILKE, Rainer Maria. “Quatre dels Sonets a Orfeu de Rainer Maria Rilke traduïts per Joan Vinyoli”. A: Homenatge a Carles Riba en complir seixanta anys. Barcelona: Josep Janés, 1954.
RILKE, Rainer Maria. "Traduccions de Rilke”. A: Poesia completa 1937-1975. Barcelona: Ariel, 1975. [Inclou els quatre Sonets a Orfeu ja publicats i tres poemes més].
NIETSCHE, Friedrich. “Sis poemes de Nietzsche”. Quaderns Crema 2 (novembre 1979).
RILKE, Rainer Maria. "Cant d’Abelone”. Reduccions 20 (setembre 1983).
RILKE, Rainer Maria. Versions de Rilke. Barcelona: Proa, 1984.
RILKE, Rainer Maria. Noves versions de Rilke. Barcelona: Empúries, 1985.
Con el soporte de: