Facebook Twitter

Dođite u luku

Joan Salvat-Papasseit

Dođite u luku,

paganska fešta je danas!

Sa jarbola cveta zlatnih kugli sjaj

i pijani mornari pevaju uglas:

Karmelska gospo, ljubavi nam daj.


Karmelska gospa pevala sa oblaka,

na svakog pogled bacila svoj:

pijani mornari gledali je sa žala

i prolaznike pozivali k njoj.


Karmelska gospa plesala je lako

nijedna lađa to tako ne ume

podignite pogled i videćete kako

u more pljušte sve zvezde sa krune

i njima do vrha moju barku pune


Karmelskoj gospi sandalica spade

I stopalo boso joj sinu

sve poljsko cveće blistati stade...


kad zaplivam izneću je na površinu.


SALVAT-PAPASSEIT, Joan.Izabrane pesme [Antologia poètica]. Traducció de Pau Bori i Jelena Petanovic. Belgrad: Treći Trg, 2017.
Traducido por Jelena Petanović
Jelena Petanović
Fragments
Passeu pel port - Joan Salvat-Papasseit
Pregària - Joan Salvat-Papasseit
Quin dia clar - Joan Salvat-Papasseit
Bibliografia
Buscador de traductores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Con el soporte de: