Facebook Twitter
Accueil > L’espace des traducteurs > Lluís Solanes > Försök till hymn i templet

Försök till hymn i templet

Salvador Espriu

Å, vad jag är trött på denna min fega,
gamla och så barbariska jord,
hur gärna skulle jag inte vilja
bryta upp mot norr,
där man säger att folket är rent,
och ädelt, väluppfostrat, rikt, fritt,
på sin vakt och lyckligt!
Då skulle bröderna i kongregationen
säga ogillande: ”Liksom fågeln som lämnar sitt näste,
så ock människan som lämnar sin hemvist”,
medan jag där i fjärran skulle skratta
åt lagen och all gammal klokhet
som detta mitt skinntorra folk har att bjuda.
Men jag skall aldrig följa min dröm
och här kommer jag att stanna ända till min död.
Ty jag är också mycket feg och barbarisk
och dessutom älskar jag
med en förtvivlans smärta
detta mitt fattiga,
smutsiga, dystra och olyckliga land.

ESPRIU, Salvador. Tjurskinnet och Andra Dikter. En col·laboració amb Arne Lundgren. Estocolm: Forum, 1975.
Traduit par Lluís Solanes
Avec le soutien de: