Facebook Twitter
Portada > El espacio de los traductores > Zsuzsanna Tomcsányi > Mallorcai udvarház vagy a babaszoba

Mallorcai udvarház vagy a babaszoba

Llorenç Villalonga

Az automobil furcsa, sípoló és brummogó hangokat hallatott. Mintha valami hatalmas, belső erő tombolt volna benne, mintha legalábbis az ördög szállta volna meg. Olyan volt, mint a megbéklyózott állat; egy tapodtat se mozdult, csak vonaglott és reszketett, akár a jacai megszállottak Szent Orosia napján.
A látvány semmiképpen sem volt asszonyi idegeknek való. A nagyságos asszony azonban derűs arccal, talán egy kicsit sápadtan, de méltóságteljesen és nyugodtan ült a helyén. A szörnyeteg tovább remegett, és úgy tűnt, bármelyik pillanatban felrobbanhat és darabokra hullhat. A gazdám arca megfeszült. Súlyos felelősség nehezedett a vállára. Láttam, hogy a keze két fogantyú közt habozik., mintha elbizonytalanodott volna, végül erősen meghúzta az egyiket és nagyot kiáltott:
- Kapaszkodj!
Az automobil felnyögött és előrelendült. A kastély fogadószobája meglehetősen tágas. A gazdáméktól a kandalló több mint negyven lépés távolságban volt. A kocsi úgy száguldott felé, mint a villám.

- Ne olyan gyorsan – mondta Maria Antònia asszony.
- Kapaszkodj! - kiáltotta újra a gazdám, és megpróbálta elfordítani a fogantyút.
- Állítsd meg, Tonet, mert nekimegyünk valaminek!
Behunytam a szemem. És akkor, az éjszaka csendjében meghallottam don Toni rémült hangját:
- Nem tudom megállítani!
Azóta csaknem negyed század telt el, de még mindig hallani vélem, ahogy azt mondja: “Nem tudom megállítani!” A gazdám hosszú évekig kutatta az Igazságot és az Életet, a mindenhatónak kikiáltott tudomány elméleteiben. “Amikor a természet erői az embert fenyegetik, jön Franklin, és megállítja a villámot”, olvasható egy francia nyomat alatt, ami 1754-ben készült, egy évvel a lisszaboni földrengés előtt. Az Isten hatalmát semmibe vevő, hamis filozófia seregnyi bálványt teremtett; az ateista Diderot-t, Voltaire-t és Condorcet-t tisztelte. De amikor a lisszaboni földrengés elébük tárta az ember tehetetlenségét, amikor felrobbant egy-egy mozdony, vagy a francia forradalom természetes következményeként kitörtek a borzalmas napóleoni háborúk, a tudomány csak hallgatott, a hívei pedig nem mondhattak egyebet, csak azt, hogy “Nem tudom megállítani!”. Nem állíthatod meg, amit magad szabadítottál el. Lucifer soha többé nem szállhat fel a mennybe, mert istenemre mondom, senki sem képes meg nem történtté tenni azt, ami megtörtént.

Llorenç Villalonga, Mallorcai udvarház vagy a babaszoba, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1982. pp. 157-158.

Traducido por Zsuzsanna Tomcsányi
Zsuzsanna Tomcsányi
Fragments
Jakub cselebi története - MIKÉNT MÓDOLTA KI ALI BASA, HOGYAN ÖLJE MEG JAKUB CSELEBIT
Mallorcai udvarház vagy a babaszoba - Llorenç Villalonga
Színház és méreg - Rodolf Sirera
Bibliografia
Buscador de traductores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Con el soporte de: