Facebook Twitter
Cover > Translators Site > Margarida Castells > Traduccions del francès al català

Traduccions del francès al català

MAJRUH, Sayid Bahodín. Poesia popular de les dones paixtus de l’Afganistan.. Barcelona:  Editorial Karwán, 2018.
With the support of: