Facebook Twitter
Cover > Translators Site > Elena Martí Segarra > Traduccions de l'alemany al català

Traduccions de l'alemany al català

STERN, Fritz. Occident al segle XX. Autodestrucció i reconstrucció, triomf i deliri. [Der Westen im 20. Jahrhundert]. Barcelona: Arcàdia, 2009.
GEISLER, Dagmar. Les notes secretes de la Wanda. Barcelona: Cruïlla, 2011.
GEISLER, Dagmar. Les sorpreses de la Wanda. Barcelona: Cruïlla, 2011.
GEISLER, Dagmar. Les notes secretes de la Wanda. Barcelona: Cruïlla, 2011.
GEISLER, Dagmar. Les sorpreses de la Wanda. Barcelona: Cruïlla, 2011.
GEISLER, Dagmar. La Wanda i els antinoies. Barcelona: Cruïlla, 2012.
GEISLER, Dagmar. La Wanda es fa famosa. Barcelona: Cruïlla, 2013.
With the support of: