Facebook Twitter
Cover > Translators Site > Manuel Balasch > Traduccions del llatí al català

Traduccions del llatí al català

Juvenal. Sàtires. Barcelona: Alpha; Fundació Bernat Metge, 1961. [vol I i vol II.].
With the support of: