Facebook Twitter
Accueil > L’espace des traducteurs > Grec modern > Joaquim Gestí > Traduccions del grec clàssic al català

Traduccions del grec clàssic al català

HERÒDOT. Llibre III. Barcelona: Fundació Bernat Metge, Editorial Alpha, 2006.
HERÒDOT. Llibre IV. Barcelona: Fundació Bernat Metge, Editorial Alpha, 2007.
HERÒDOT. Llibre V. Barcelona: Fundació Bernat Metge, Editorial Alpha, 2008.
HERÒDOT. Llibre VI. Barcelona: Fundació Bernat Metge, Editorial Alpha, 2009.
HERÒDOT. Llibre VII. Barcelona: Fundació Bernat Metge, Editorial Alpha, 2010.
HERÒDOT. Llibre VIII. Barcelona: Fundació Bernat Metge, Editorial Alpha, 2011.
HERÒDOT. Llibre IX. Barcelona: Fundació Bernat Metge, Editorial Alpha, 2012.
Avec le soutien de: