Facebook Twitter
Cover > Translators Site > Suec > Josep Palau i Fabre > Traduccions del suec al català

Traduccions del suec al català

STRINDBERG, August. Tres obres en un acte. Traduït en col·laboració amb Hillevi Mellgren. Barcelona: Edicions 62, 1974.
With the support of: