Facebook Twitter

Sonets 66

William Shakespeare
66

Cansat de tot, pretenc la pau dels morts.
He vist néixer captaires amb talent,
i un qualsevol vestint-se de conforts,
i la fe pura exclosa tristament,

i l'alt honor humiliantment vetat,
i la verge atroçment prostituïda,
i el just i excels injustament vexat,
i la força per coixes lleis ferida,

i l'art fet llengua que el govern té presa,
i el boig, doctor, que sobre el llest preval,
i la simple raó de nom simplesa,
i el sa captiu del capità malalt.

Cansat de tot, de res no puc fugir
si deixa sol l'amor la meva fi.

Vic: Eumo; Barcelona: Cafè Central, 2010.
Translated by Txema Martínez
Txema Martínez, 2014
Fragments
The Sonnets 116 - William Shakespeare
The Sonnets 135 - William Shakespeare
The Sonnets 144 - William Shakespeare
The Sonnets 66 - William Shakespeare
The Sonnets 71 - William Shakespeare
Bibliografia
Secondary literature
Search for translators
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
With the support of: