Facebook Twitter
Cover > Translators Site > Maria Àngels Anglada > Estudis sobre Maria Àngels Anglada

Estudis sobre Maria Àngels Anglada

  • Foguet i Boreu, Francesc. M. Àngels Anglada.Passió per la memòria. Barcelona: Pòrtic, 2003.
  • Godayol, Pilar. "Maria Àngels Anglada i la traducció: de les germanes de Safo a les de Mendelssohn". Ausa XXIV, 166 (2010), p. 641-651.
  • Julià, Lluïsa. Els miralls de la ficció. La narrativa de Maria Àngels Anglada. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2013.
  • Franquesa, Montserrat. "La difusió internacional de l'obra de Maria Àngels Anglada". Ausa XXVIII, 180 (2017), p. 307-322.
With the support of: