Facebook Twitter
Cover > Translators Site > Bob de Nijs > Diccionaris

Diccionaris

DE NIJS, Bob; DUEZ, Ann. Diccionari Català-Neerlandès. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1993.

DE NIJS, Bob; DUEZ, Ann. Diccionari Neerlandés-Català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2009.

With the support of: