Facebook Twitter
Cover > Translators Site > Sílvia Aymerich i Lemos > Altres traduccions a l'espanyol

Altres traduccions a l'espanyol

De l’anglès

  • DORLING K.: Crónica de la Historia. Barcelona: Zetamultimedia, 1999.
  • DORLING K.: Enciclopedia de la naturaleza. Barcelona: Zetamultimedia, 2000
With the support of: