Facebook Twitter
Cover > Translators Site > Maria Aurèlia Capmany > Estudis sobre Maria Aurèlia Capmany

Estudis sobre Maria Aurèlia Capmany

  • Arenas, Carme. "Maria Aurèlia Capmany, introductora a Catalunya de la narrativa italiana". Quaderns. Revista de Traducció 14 (2007), p. 19-28.
  • Biosca, Carles. "Georges Simenon traduït per Maria Aurèlia Capmany". Quaderns. Revista de Traducció 14 (2007), p. 29-38.
  • Capmany, M. Aurèlia. "El escritor como traductor". A: Primer simposio internacional sobre el traductor y la traducción. Madrid: APETI, 1982, p. 91-98.
  • Godayol, Pilar. "Maria Aurèlia Capmany, traductora". A: Montserrat Palau i Raül-David Martínez Gili (eds.). Maria Aurèlia Capmany. L’afirmació en la paraula. Valls: Cossetània, 2002, p. 195- 203.
  • Godayol. Pilar. "Maria Aurèlia Capmany, feminisme i traducció". Quaderns. Revista de Traducció 14 (2007), p. 11-18.
  • Gregori, Alfons. "Maria Aurèlia Capmany, traductora de novel·les en francès". A: Montserrat Palau i Raül-David Martínez Gili (eds.). Maria Aurèlia Capmany. L’afirmació en la paraula. Valls: Cossetània, 2002, p. 203-221.
  • Oliver, Maria-Antònia. "La feina de traduir". A: Maria Aurèlia Capmany i Farnés (1948-1991). Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1992, p. 261-263.
With the support of: