Facebook Twitter
Cover > Translators Site > Maria Aurèlia Capmany > Altres traduccions

Altres traduccions

Del francès

  • LAFONT, Robert. Història de la literatura occitana. Barcelona: Dopesa, 1973.

De l'italià

  • CHIARINI, Luigi. Art i tècnica del film. Barcelona: Edicions 62, 1967.
With the support of: