Facebook Twitter
Portada > L’espai dels traductors > Alemany > Eberhard Geisler > Traduccions del català a l'alemany

Traduccions del català a l'alemany

TÀPIES, Antoni. Kunst kontra Ästhetik. St. Gallen: Erker 1983. [amb la col·laboració de Tilbert D. Stegmann].
FOIX, J. V. KRTU und andere Prosadichtungen. Frankfurt am Main: Vervuert, 1988.
MONZÓ, Quim. “Thomson, Braun, Corberó, Philishave”. die horen [Bremerhaven], vol.179, núm.3 (1995), p. 135-141.
PLA, Josep. Das graue Heft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2007. [Traducció de l'edició catalana de J. M. Castellet].
FARRÉS, Ernest. Edward Hopper. 50 poemes = 50 Gedichte. Zürich: Teamart, 2012.
CARNER, Josep. "Zehn Gedichte". Amb breu presentació del traductor. A: Akzente. Zeitschrift für Literatur [ed.Michael Krüger]. 3, (2013), p. 251-262.
FOIX, J. V.. Aus dem Tagebuch 1918. [Selecció de Diari 1918]. Traducció i epíleg Eberhard Geisler. Zürich: teamart 2013.
PLA, Josep. Die Schmuggler [Contraban]. Traducció i epíleg Eberhard Geisler. Berlin: Wagenbach, 2014.
FOIX, J.V.. J.V.Foix, "Zehn Sonette ausSol, i de dol". Aus dem Katalanischen und mit einer Vorbemerkung. In:Sprache im technischen Zeitalter,226, (2018), p.19-30.
Amb el suport de: