Facebook Twitter
Portada > L’espai dels traductors > Joan Ferraté > Traduccions del grec modern al català

Traduccions del grec modern al català

CAVAFIS, Constantino Petrou. Quatre poemes de C.P. Cavafis». Nota i versions de Joan Ferraté. Serra d’Or, 156 (setembre 1972): 42.
CAVAFIS, Constantino Petrou. Vuitanta-vuit poemes de Cavafis. Traducció de Joan Ferraté. Barcelona: Edicions 62.Tretze de l’arxiu de Kavafis i altres coses. Traducció de Joan Ferraté. Barcelona: Edicions 62, 1976.
KAVAFIS, Constantino Petrou. Les poesies de K.P. Kavafis. Traducció dels 154 poemes de l’edició alexandrina de Joan Ferraté. Barcelona: Quaderns Crema, 1987. [Reedició de les versions de Ferraté publicades a Barcelona: La Gaia Ciència, 1978] .
KAVAFIS, Constantino Petrou. Les poesies de K.P. Kavafis. Traducció dels 154 poemes de la edició alexandrina de Joan Ferraté. Barcelona: La Gaia Ciència, 1978. [Reeditat a Barcelona: Quaderns Crema, 1987].
FERRATÉ, Joan. Cinquanta poesies de Du Fu. Barcelona: Quaderns Crema, 1991.
Amb el suport de: