Facebook Twitter
Portada > L’espai dels traductors > Català > Josep Marco Borillo > Obra pròpia de Josep Marco Borillo

Obra pròpia de Josep Marco Borillo

Teoria de la traducció

2016

Marco, Josep i Tello, Isabel (2016): «Thieves’ cant in Spanish translations of Dickens’s Oliver Twist». Status Quaestionis. Language, text, culture11, pp. 193-221. Publicació electrònica

«On the margins of the profession: the work placement as a site for the literary translator trainee’s legitimate peripheral participation». The Interpreter and Translator Trainer 10(1), pp. 29-43.

2015

Marco, Josepi Heike van Lawick (2015): «Enhancing translator trainees’ awareness of source text interference through use of comparable corpora», en Boulton, Alex i Leńko-Szymańska, Agnieszka (eds.),Multiple Affordances of Language Corpora for Data-driven Learning.. Amsterdam i Filadèlfia: John Benjamins, pp. 225-244.

Alpuente Civera, Miguel; Martínez Vilinsky, Bárbara; Marco Borillo, Josep; Oltra Ripoll, Maria D. (2015): «Propuesta de actividades de escritura creativa para las clases de traducción literaria». Hermēneus. Revista de Traducción e Interpretación 17, pp. 31-60.

Guzman Pitarch, Josep R.; Marco Borillo, Josep (2015):«Introducció» (al monogràfic «Traducció i models lingüístics»). Caplletra. Revista Internacional de Filologia 58, primavera 2015, pp. 115-121.

2014

«Taking stock: A critical overview of research on (universal) features of translated language», en Sánchez Nieto, María Teresa (ed.), Corpus-based Translation and Interpreting Studies: From description to application / Estudios traductológicos basados en corpus: de la descripción a la aplicación. Berlín: Frank & Timme, pp. 53-76.

2013

«Els estudis de traducció basats en corpus», en Bracho Lapiedra, Llum (ed.), El corpus COVALT: un observatori de fraseología traduïda. Aachen: Shaker Verlag, pp. 5-48.

«La traducció de les unitats fraseològiques de base somática en el subcorpus anglès-català», en Bracho Lapiedra, Llum (ed.), El corpus COVALT: un observatori de fraseología traduïda. Aachen: Shaker Verlag, pp. 163-215.

«Tracing marked collocation in translated and non-translated literary language: A case study based on a parallel and comparable corpus», en Way, C.; S. Vandepitte; R. Meylaerts; M. Bartłomiejczyk (eds.), Tracks and Treks in Translation Studies. Amsterdam i Filadèlfia: John Benjamins, pp. 167-188.

«A l’entorn de la traducció d’Oliver Twist, de Pau Romeva: models de llengua i qüestions d’estil», en Coll-Vinent, S.; M. Ortín (eds.), Dickens en la culturacatalana. La recepció i les traduccions.Lleida: Punctum & TRILCAT, pp. 135-159.

2012

«Carles Capdevila, traductor de Dickens per a la “Biblioteca Univers”». Anuari TRILCAT. Estudis de traducció, recepció i literatura catalana contemporània, 1, pp. 138-162.

2011

«Aprendre a traduir literatura infantil i juvenil: singularitats i fites d'un procés formatiu», dins actes del XVIII Seminari sobre la Traducció a Catalunya: La traducció de la literatura infantil i juvenil. Barcelona: Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, pp. 65-90.

2010

Marco Borillo, Josep; García de Toro, Cristina (2010): «De clàssics i moderns i altres històries: la traducció de literatura infantil i juvenil», dins Montserrat Bacardí i Pilar Godayol (coords.), Una impossibilitat possible. Trenta anys de traducció als Països Catalans. Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa, pp. 159-181.

«Una aproximació a l’habitus de Carles Capdevila, traductor i home de lletres». Quaderns. Revista de traducció 17, pp. 83-104.

«The translation of wordplay in literary texts: Typology, techniques and factors in a corpus of English-Catalan source text and target text segments». Target 22(2), pp. 264-297.

2009

«Las traducciones al catalán de la poesía de Wordsworth y Coleridge». Hikma. Revista de traducción 8, pp. 63-88.

«The terminology of translation: Epistemological, conceptual and intercultural problems and their social consequences», en Gambier, Yves; van Doorslaer, Luc (eds.), The Metalanguage of Translation. Amsterdam i Filadèlfia: John Benjamins, pp. 65-79.

«La llengua de les traduccions (aspectes generals) i la llengua de les traduccions al català en la literatura d’entreguerres», en Ortín, Marcel i Dídac Pujol (eds.), Llengua literaria i traducció (1900-1939). Lleida: Punctum & TRILCAT, pp. 9-31.

2008

«La traductologia catalana contemporània: bases per a una cartografia provisional».Quaderns. Revista de traducció 15, pp. 11-30.

«Stylistic Approaches to Translation, de Jean Boase-Beier» (article bibliogràfic). Trans. Revista de traductología 12, pp. 293-300.

2007

«The terminology of translation: Epistemological, conceptual and intercultural problems and their social consequences». Target 19(2), pp. 255-269.

2006

«La bastida del traductor literari: eines de suport, consulta i documentació», enColón Domènech, Germà; Gimeno Betí, Lluís (eds.), Els noms i els conceptes: noves tendències en l’estudi del lèxic. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I, pp. 117-136.

2005

«Carles Riba i el literalisme de traç fi: una anàlisi basada en la traducció d’”El gat negre”, d’Edgar Allan Poe», dins Gibert,Miquel M. i Marcel Ortín (eds.), Gèneres i formes en la literatura catalana d’entreguerres (1918-1939). Barcelona: Punctum & TRILCAT, pp. 53-70.

«La profesión de traductor literario», dins Actas del Forum Castellón de desarrollo empresarial. XXI Congreso Nacional de Junior Empresas. Castelló: Universitat Jaume I (publicació electrònica).

2004

«Les tècniques de traducció (dels referents culturals): retorn per a quedar-nos-hi». Quaderns. Revista de traducció 11, pp. 129-149.

«Translating style and styles of translating: Henry James and Edgar Allan Poe in Catalan». Language and Literature 13(1), pp. 73-90.

2002

«Teaching Drama Translation». Perspectives. Studies in Translatology 10(1), pp. 55-68.

«W.H. Auden: de “1929” a “September 1, 1939”». Reduccions. Revista de poesia 76, pp. 40-73.

El fil d’Ariadna. Anàlisi estilística i traducció literària. Vic: Eumo.

2001

«La descripción y comparación de traducciones: hacia un modelo integrador». Sendebar 12, pp. 129-152.

2000

García Izquierdo,Isabel; Marco, Josep (2000):«The degree of grammatical complexity in literary texts as a translation problem», dins Beeby, Allison; Ensinger, Doris; Presas, Marisa (eds.), Investigating Translation. Amsterdam i Filadèlfia: John Benjamins, pp. 65-74.

«Funció de les traduccions i models estilístics: el cas de la traducció al català al segle XX». Quaderns. Revista de traducció 5, pp. 29-44.

«Register Analysis in Literary Translation: A Functional Approach». Babel 46(1), pp. 1-19.

1999

«La traducción literaria». Dins Hurtado Albir, Amparo (dir.): Enseñar a traducir. Metodología en la formación de traductores e intérpretes. Madrid: Edelsa, 167-181. (En col·laboració amb Joan Verdegal i Amparo Hurtado.)

1998

«Intertextualitat i traducció: les línies bàsiques d’una relació inevitable». Dins Meseguer, Lluís; Villanueva, María Luisa (eds.): Intertextualitat i recepció. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I, 185-189.

«El paper de l’anàlisi estilística en la pràctica i l’ensenyament de la traducció literària». Dins Orero, Pilar (ed.): Actes del III Congrés Internacional sobre Traducció, Març de 1996. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 427-443.

1997

«Mètrica i traducció: el cas de The Rime of the Ancient Mariner, de S.T. Coleridge». Dins Bacardí, Montserrat (ed.): Actes del II Congrés Internacional sobre Traducció, Abril de 1994. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 585-594.

1995

La traducció literària. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I. (Curador de l’edició.)

«La subjectivitat del traductor i la traducció de la subjectivitat: la modalitat en la ficció narrativa». Dins Bermúdez, Jesús; Farrell, Mary; Meseguer, Lluís (eds.): Subjecte i creativitat. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I, 215-226.

1994

«Intertextuality and Ideology in W.H. Auden’s The Sea and the Mirror».Stylistica: Revista Internacional de Estudios Estilísticos y Culturales, 2-3, 91-98.

«Colonialism and slavery in Derek Walcott’s Omeros». Dins Lázaro, Luis Alberto (ed.): Colonialism and Post-colonialism in English Literature. Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares, 59- 69.

«Aproximació als usos metafòrics en l’obra de W.H. Auden». Dins Meseguer, Lluís (ed.): Metàfora i creativitat. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I, 69-79.

Josep Marco Borillo
Cercador de traductors
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Amb el suport de: