Facebook Twitter

Altres traduccions

Cinquanta poesies de Du Fu. Barcelona: Quaderns Crema, 1991.
Amb el suport de: