Facebook Twitter
Cover > Catalan Translation Dictionary > Batallé i Serra, Víctor
Batallé i Serra, Víctor (Badalona, 1947). Narrador, poeta i dramaturg. Llicenciat en filosofia i lletres per la Universitat de Barcelona, va viure quinze anys a Londres, on va exercir la docència i va treballar a la BBC com a realitzador de ràdio i televisió, especialment d’espais dramàtics. Ha publicat poesia pròpia en anglès, a més d’un bon nombre de llibres de narrativa i de poesia en català, que han merescut diversos premis. Ha traduït preferentment peces de dramaturgs contemporanis en llengua anglesa, de vegades amb col·laboració, entre les quals destaquen diverses obres de Samuel Beckett (Anar i venir, Aquella vegada, Arrossegament de peus, Cremalls, Música i paraules, Per a un balanceig i Tot allò que ha caigut), de Harold Pinter (Altres llocs, La traïció, L’ultima copa, La festa d’aniversari i altres peces breus), la comèdia Vides privades de l’autor, actor i cineasta anglès Noel Coward i Lear d’Edward Bond, una impactant reavaluació del rei shakespearià. També ha girat els Poemes subhumans de l’australià Les Murray, el dietari en vers Barcelona diary de Roger Aplon i ha revisat, amb Maria Ginés, la traducció de Manuel de Pedrolo de L’habitació i El muntaplatsde Harold Pinter. En el pròleg a la revisió, Batallé analitza les qüestions insolubles que els diàlegs pinterians plantegen a l’espectador, apunta algunes similituds entre Beckett i Pinter i examina les opcions traductores de Pedrolo. [Xus Ugarte]
BOND, Edward. Lear. Barcelona: Edicions 62, 1987.
PINTER, Harold. Altres llocs. Barcelona: Edicions 62, 1988.
PENNINGTON, Michael. Txèkhov. Barcelona: Edicions 62, 1989. [Amb Teresa Duran]
COWARD, Noel. Vides privades. Barcelona: Edicions 62, 1990. [Amb Xavier Lance]
BECKETT, Samuel. Teatre complet. Barcelona: IT, 1995-1996.
APLON, Roger. Barcelona diary. Barcelona: Aspex de Comunicació, 2000.
MURRAY, Les. Poemes subhumans. Barcelona: Columna, 2000.
PINTER, Harold. Esquetxos i altres peces. Barcelona: IT, 2001. [Amb Joaquim Mallafrè]
PINTER, Harold. La festa d’aniversari. Alzira: Bromera: 2006. [Amb Imma Garín]
«Nota introductòria». A: Harold Pinter. L’habitació. El muntaplats. Trad. de Manuel de Pedrolo. Barcelona: Edicions 62, 1994, p. 7-14.
With the support of: