Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Valls i Robinson, Miquela
Valls i Robinson, Miquela (Perpinyà, 1945). Escriptora, crítica literària, professora de llengua i literatura catalanes a la Universitat de Perpinyà. Ha traduït del francès al català tres obres de caràcter històric: El Rosselló de cara a la Revolució Francesa, de Michel Brunet, Sureda... fa temps, de Geroni i Francesc Margail, i Els meus avantpassats, de Michel Ridray. Des de la crítica literària, ha dedicat estudis a Josep Sebastià Pons, Simona Gay o Pau Berga, treball en què valora a bastament la seva activitat i significació com a traductor. [Josep Gallart i Bau]
RIDRAY, Michel. Mes ancêtres / Els meus avantpassats. Cahier de travaux pratiques de généalogie / Llibreta de treballs pràctics de genealogia. Perpinyà: Regidoria de la Cultura Catalana, 1977.
MARGAIL, Geroni i Francesc. “Sureda... fa temps”. Terra Nostra 60 (1986), p. 1-164.
BRUNET, Michel. El Rosselló de cara a la Revolució Francesa. Perpinyà: Llibres del Trabucaire, 1989.
“Pau Berga (1866-1949). Llengua i obra”. A: Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Perpinyà. Barcelona: IEC, 1995, p. 91-124.
Amb el suport de: