Facebook Twitter
Surer, Bonanat (Barcelona, s. xv). Traductor al català d'una versió italiana anònima del tractat De vita et moribus philosophorum atribuït a Walter Burley, que incorporava materials de la versió d'Ambrogio Traversari de les Vides dels filòsofs de Diògenes Laerci. La traducció, elaborada a partir d'una de les edicions del text italià, fou acabada a Nàpols el 1499. [JP]< / font>]
Amb el suport de: