Facebook Twitter
Solà, Narcís (Barcelona, s. xv-xvi). Cirurgià i batxiller en arts i medicina. Va traduir al català la Chirurgia parva de Guiu de Chauliac (Pràctica o repertori utilíssim de cirurgia, acabada l’any 1505 i impresa a Barcelona el 1508), de la qual ja existia una traducció anònima anterior, i la Chirurgia de Pere d’Argellata (Barcelona, 1501). [Josep Pujol]
CIFUENTES I COMAMALA, Lluís. La ciència en català a l’edat mitjana i el renaixement. Barcelona / Palma: UB / UIB, 2001, p. 61, 68-69, 76-77 i 135-137.
Amb el suport de: