Facebook Twitter
Simó, Arnau (Girona?, 1420-1425 – Saragossa, 1494-1499). Frare dominic, documentat repetidament com a lector en diversos convents de l’orde (Lleida, Girona i Mallorca) entre 1345 i 1355. En aquesta darrera data va ser promogut a la dignitat de bisbe d’Ottana (Sardenya) i, a partir de 1370 i fins a la mort, va exercir com a bisbe auxiliar de Saragossa. Una interpretació errònia de diversos documents de 1385 i 1386 ha portat a atribuir-li la traducció al català, no conservada, d’una obra històrica de Justí (l’epítom de les Històries de Trogus Pompeu), encarregada per l’infant Joan d’Aragó a l’aleshores bisbe de Vic, Garcia Fernández de Heredia. [Josep Pujol]
CACHO BLECUA, Juan Manuel. “Traducciones catalanas y aragonesas en el entorno de Juan Fernández de Heredia”. A: Lola Badia, Miriam Cabré i Sadurní Martí (eds.). Literatura i cultura a la corona d’Aragó (s. XIII-XV). Actes del III Col·loqui “Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga”. Barcelona: Curial / PAM, 2002, p. 299-318.
FERNÁNDEZ SERRANO, Francisco. “Un dominico gerundense obispo auxiliar de Zaragoza en el siglo xiv”. Analecta Sacra Tarraconensia 46 (1973), p. 115-127.
Amb el suport de: