Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Bastardas i Parera, Joan
Bastardas i Parera, Joan (Barcelona 1918-2009). Llatinista i romanista. Catedràtic de la Universitat de Barcelona, especialista en el llatí medieval hispànic, fou cap de redacció del Glossarium Mediae Latinitats Cataloniae (1960-1985), edità els Usatges de Barcelona i publicà un gran nombre d’articles i diversos llibres sobre història de la llengua catalana. En l’àmbit de la traducció, cal destacar la col·laboració amb la col·lecció “Alma Mater”, de traducció de clàssics greco-llatins al castellà, en la qual revisà el text de Sant Agustí i participà en la versió de Llucià; en català, la col·laboració amb la Fundació Bernat Metge, de la qual fou membre del consell de direcció (1976-1988). Tan sols signà, l’any 2007, l’opuscle autobiogràfic Carta a la posteritat de l’humanista Francesco Petrarca, de la qual sobresurt la claredat i la senzillesa estilística [Victòria Alsina]
PETRARCA, Francesco. Carta a la posteritat. Carta a Boccaccio. Martorell: Adesiara, 2007.
Amb el suport de: