Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Seva i Llinares, Antoni
Seva i Llinares, Antoni (Alacant, 1942).Filòleg i escriptor. L’any 1966 es llicencià en filosofia i lletres a la Universitat de Barcelona i el 1976 es doctorà en filologia clàssica amb la tesi Estudios sobre la tradición textual de Séneca trágico. És professor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra. Ha traduït sobretot del llatí, però també de l’italià: per a la Fundació Bernat Metge, dos autors clàssics, Catul i Claudi Claudià, tot i que i cal esmentar que la seva versió de les Poesies de Catul es basa, segons que explica ell mateix a la “Introducció”, en la que havia publicat Josep Vergés a la mateixa col·lecció el 1928. També ha traduït i ha tingut cura de l’edició d’obres de diversos autors de l’edat moderna: Giovanni Pico della Mirandola (que ha traslladat del llatí), Tommaso Campanella (de l’italià, tot i que tenint en compte la versió llatina del mateix autor) i Lorenzo da Ponte (de l’italià). A més, cal destacar dues obres seves que, de maneres diferents, incideixen en l’àmbit de la traducció. En primer lloc, l’assaig “Traduir: trair? triar”, publicat el 1980 a la revista L’Espill, en què, tot fent referència especial a la traducció del llatí, reflexiona sobre les tensions contràries a què està sotmès el traductor literari i estableix una relació clara entre les decisions que va prenent i l’enfocament global que ha decidit donar, des de bon començament, a la versió. En segon lloc, el Diccionari llatí-català, publicat el 1993 per Enciclopèdia Catalana, que dirigí des del 1982 i del qual fou també coautor; el 1996 n’aparegué una versió abreujada, el Diccionari bàsic llatí-català [Victòria Alsina]
CATUL. Poesies. Barcelona: 1990. (FBM, 262) [Amb Josep Vergés]
CLAUDIÀ, Claudi. El rapte de Prosèrpina. Barcelona: 1995. (FBM, 294) [Amb Àngels Calderó]
PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni. Discurs sobre la dignitat de l’home. València: UV, 2004.
CAMPANELLA, Tommaso. La ciutat del sol. València: UV, 2006.
PONTE, Lorenzo da. Memòries. Barcelona: Quaderns Crema, 2006.
“Traduir: trair? Triar”. L’Espill 5 (primavera 1980), p. 9-24.
Amb el suport de: