Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Serra i Esturí, Marià
Serra i Esturí, Marià (Vic, 1867-1931). Prevere i escriptor. Canonge de la catedral de Vic, fou catedràtic d’estètica i preceptiva i, més tard, de patrologia al seminari de Vic. Col·laborà en molts periòdics, com ara La Veu de Montserrat, Il·lustració Catalana, La Veu de Catalunya o La Paraula Cristiana. És autor de Frederic Ozanam. Compendi biogràfic,una biografia del bisbe Corcuera, una Vida de la beata Teresa de I'Infant Jesús,una aproximació a El canonge Passarell i, conjuntament amb Joan Lladó, escriví una Biografia del Ilm. y Rvm. Dr. D. Joseph Torras y Bages, bisbe de Vich. Traduí al català, de la Vulgata llatina, El Sant Evangeli N. S. Jesucrist i els Fets dels Apòstolsi, al castellà, el Curso de patrología de J. Tixeront (1927). [Ignasi Roviró]
El Sant Evangeli de N. S. Jesucrist y els Fets dels Apòstols. Barcelona: Eugeni Subirana, 1912.
Amb el suport de: