Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Serra i Baldó, Alfons
Serra i Baldó, Alfons (Barcelona, 1909-1993). Escriptor, professor i bibliotecari. Format a la Universitat de Barcelona, on estudià filosofia i lletres, i als Estudis Universitaris Catalans, completà la carrera filològica a Alemanya (a Tübingen i a Bonn). D’aleshores daten els seus primers estudis: Resum de poètica catalana (1932), amb Rossend Llates, i Els trobadors (1934); també, el seu primer llibre de poemes, Càrcer (1936), publicat amb el pseudònim Andreu Maristany, al qual seguí Dotze sonets (1942), editats a Tolosa amb la traducció francesa. Acabada la guerra, s’exilià i visqué en aquesta ciutat fins a la jubilació, l’any 1974, on exercí la docència universitària i fou conservador de la biblioteca. A Els trobadors, després d’un estudi preliminar documentat i instructiu, seleccionà una mostra d’una quarantena de peces de setze autors i n’oferí una traducció que perseguia sobretot la comprensió del text original, sense caure, però, en solucions excessivament literals, les quals eren presentades en notes a peu de pàgina, de manera que el conjunt constituïa un doble exercici de translació inestimable. [Montserrat Bacardí]
SERRA-BALDÓ, A.. Els trobadors. Barcelona: Barcino, 1934.
Amb el suport de: