Facebook Twitter
Sarriera, Berenguer (Girona, ? – 1310). Cirurgià, membre rellevant d’una família dedicada a aquesta activitat. Documentat des de 1298 i fins a 1303 com a cirurgià al servei de Jaume II, entre 1304 i 1310 va exercir càrrecs de confiança del rei (batlle de Girona entre 1304 i 1306, ambaixades, etc.). De sòlida formació mèdica, coneixedor del galenisme i de la filosofia natural, va traduir al català per encàrrec de la reina Blanca d’Anjou el Regimen sanitatis que Arnau de Vilanova havia dedicat a Jaume II cap a 1307. La traducció, precisa i acurada, va precedida per un pròleg en què l’autor insisteix en la utilitat del llibre per als laics “qui no entenen llatí”, s’excusa per la dificultat de traduir adequadament la terminologia mèdica i anuncia la introducció de rúbriques marginals que generen una nova ordinatio i faciliten la consulta pràctica de l’opuscle. [Josep Pujol]
VILANOVA, Arnau de. Obres catalanes, II. Escrits mèdics. Ed. de Miquel Batllori. Barcelona: Barcino, 1947.
Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia, X.1: Regimen sanitatis ad regme Aragonum. Ed. de L. García-Ballester i Michael R. Mcvaugh. Barcelona: UB, 1996.
CIFUENTES I COMAMALA, Lluís. La ciència en català a l’edat mitjana i el renaixement. Barcelona / Palma: UB / UIB, 2001, p. 42-44, 58, 60-61 i 98-99.
MCVAUGH, Michael. Medicine before Plague. Practitioners and the Patients in the Crown of Aragon, 1285-1345. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
Amb el suport de: