Facebook Twitter
Saplana, Pere (?-1365). Frare dominicà del convent de Tarragona. Entre 1358 i 1362 va traduir al català el De consolatione philosophiae de Boeci, interpolant-hi sense solució de continuïtat materials interpretatius procedents del comentari llatí de Guillem d’Aragó (que Saplana creia de Tomàs d’Aquino), circumstància que el traductor justifica a la dedicatòria per la dificultat filosòfica de l’obra. La versió va ser dedicada al príncep Jaume de Mallorca, empresonat aleshores a Barcelona per Pere III, amb una clara finalitat consolatòria i d’assistència pastoral (d’acord amb la circumstància biogràfica de Boeci mateix), i potser també amb un velat suport polític a la causa del príncep, segons que es desprèn de l’afirmació que l’havien induït a traduir el text “algunes persones notables de Catalunya qui han gran desplaer de vostre damnatge”. Malgrat que no s’ha conservat cap manuscrit amb el text català complet de Saplana, n’existeix, a part d’un manuscrit fragmentari, una traducció castellana antiga (i una altra a l’hebreu que incorpora materials de la revisió d’Antoni Ginebreda­). [Josep Pujol]
Libre de Consolacio de Philosophia lo qual feu en lati lo glorios doctor Boeci... Ed. de B. Muntaner i À. Aguiló. Barcelona: Biblioteca Catalana, 1873.
BRIESEMEISTER, Dietrich. "The Consolatio Philosophiae of Boethius in Medieval Spain". Journal of the Warburg and Courtald Institutes 53 (1990), p. 61-70.
FÀBREGAS I ESCATLLAR, Valentí. “La Consolació de la filosofia en la versió catalana de Pere Saplana i Antoni Ginebreda (1358-1362)”. Zeitschrift für Katalanistik 3 (1990), p. 67-89.
KEIGHTLEY, Ronald G.. “Boethius in Spain: A Classified Checklist of Early Translations”. A: A. J. Minnis (ed.). The Medieval Boethius. Studies in the Vernacular Translations of “De Consolatione Philosophiae”. Cambridge: D. S. Brewer, 1987, p. 169-187.
RIERA I SANS, Jaume. "Sobre la difusió hispànica de la Consolació de Boeci". El Crotalón 1 (1984), p. 297-327.
ZIINO, Francesca. “Some Vernacular Versions of Boethius’s De consolatione Philosophiae in Medieval Spain: Notes on their Relationship with the Commentary Tradition”. Carmina Philosophiae. Journal of the International Boethius Society 7 (1998), p. 37-65.
ZIINO, Francesca. “The Catalan Tradition of Boethius’s De consolatione: A New Hypothesis”. Carmina Philosophiae. Journal of the International Boethius Society 10 (2001), p. 31-38.
Amb el suport de: