Facebook Twitter
Sans i Roca, Joan (Maó, 1802-1863). Capità de la marina mercant. Autor d'una traducció (1822) "de francès a mahonès", no localitzada, de Les aventures de Téléma­que (1699) de Fénelon. Solament ens n’ha pervingut la seixan­tena de paraules donada a conèixer el 1921 per Joan Hernàndez Mora. El 1815 Antoni Febrer i Cardona, també menorquí, havia traduït al català i al castellà Les aventures d'Aris­tonoüs, anònim atribuït a Fénelon que encara se sol afegir com a apèndix al Télémaque. [Vicent de Melchor]
HERNÀNDEZ MORA, Joan. "Una traducció mahonesa del Téléma­que". Revista de Menorca16 (1921), p. 347-348.
Amb el suport de: