Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Sánchez i Férriz, Miquel Àngel
Sánchez i Férriz, Miquel Àngel (l’Hospitalet de Llobregat, 1948). Traductor i professor de llengua francesa. Fou traductor al Consell de la Unió Europea de 1985 a 1988 i cap d’unitat de traducció a la Comissió Europea de 1988 a 1998. També ha exercit com a traductor i intèrpret jurat. Ha treballat amb un gran nombre de llengües: ha traduït del francès, anglès, italià, danès, alemany i portuguès cap al català, castellà, francès i anglès. És autor de la primera versió catalana completa de Gargantua i Pantagruel, de François Rabelais (Lluís Faraudo i de Saint-Germain havia publicat només Gargantua, el 1929). En el pròleg i en algun article sobre la traducció rabelaisiana, el traductor fa esment dels problemes de trasllat que planteja el text: diferents registres i nivells de llengua, jocs de paraules, lèxic arcaïtzant, invenció verbal o noms propis; per a fer front a aquests reptes, el principal criteri de traducció fou procurar “mantenir al màxim la literalitat com a mitjà de preservar-ne l’esperit”. [Xus Ugarte]
RABELAIS, François. Gargantua i Pantagruel. Barcelona: Edicions 62, 1985.
“Gargantua i Pantagruel al català per primera vegada: consideracions entorn d’una traducció”. Quaderns de Traducció i Interpretació 8-9 (1987), p. 203-207.
“La traducció als serveis lingüístics de les institucions comunitàries”. A. Mercè Pujol Berché i Fermín Sierra Martínez (eds.). Las lenguas en la Europa comunitaria II. La traducción. Amsterdam: Atlanta / Rodopi, 1996, p. 159-174.
UGARTE I BALLESTER, Xus. “Beuvez tousjours, ne mourrez jasmais: des versions parémiologiques autour du vin (et des tripes) chez Rabelais”. Cahiers du PROHEMIO 6 (2003), p. 409-419.
UGARTE I BALLESTER, Xus. “Les traductions catalanes de Rabelais”. Études Rabelaisiennes XLIV (2004), p. 63-78.
Amb el suport de: