Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Salort i Sintes, Constantí
Salort i Sintes, Constantí (Maó, 1756-1811). Doctor en dret (Avinyó, 1785). Mem­bre de la Societat Maonesa (1778-1785), entitat cultural impul­sada per Joan Ramis i David Causse, el 1779 hi llegí una "Tradu­cció sobre la indo­lència", molt probablement en català, no loca­lit­zada, que podria tractar-se del poema en anglès “The Castle of Indolence” (1748) de James Thompson. El mateix any també hi féu lectura d'un "Discurs sobre els avantatges de les lletres", tampoc no localitzat. [Vicent de Melchor]
Amb el suport de: